"

Miksi asiakasyhteistyö on tärkeää insinööritoimistolle?

Follow

VTT:n asiakasyhteistyö muutosilanteessa -selvityksen mukaan asiakkaan vaatimusten täyttäminen ohjaa useimpien organisaatioiden toimintaa ja jatkuva parantaminen on kantava ajatus laadun kehittämisessä. Prosessinomainen toimintamalli nähdään hyväksi ratkaisuksi sekä itse toiminnassa että toiminnan kehittämisessä. Tästä hyvänä esimerkkinä ISO9001:n ajatukset ja vaatimukset näissä prosesseissa: vaatimusten hallinta, kyky lisäarvon tuottamiseen, suorituskyvyn arviointi tulosten perusteella ja prosessien jatkuva parantaminen havaintojen perusteella.

Asiakkaan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja asiakas mukauttaa toimintansa muutoksiin etsien omaa kilpailuetua. Muutoksissa toistuvat usein samat teemat: keskittymällä tai fokusoitumalla eniten lisäarvoa tuottavaan ja ydinosaamiseen perustuvaan toimintaan pyritään ylöspäin "ravintoketjussa". Tämä tapahtuu lisäarvopalveluita kehittämällä, tuotteita räätälöimällä ja muodostaen isompia kokonaisuuksia, toimittajien ja kumppanien avustuksella. Samalla varmistetaan tehokkuuden kehittyminen. Tässä muutoksessa asiakas olettaa toimittajiensa seuraavan mukana.

Laadukas organisaatio kerää asiakaspalautetta sekä mittaa ja analysoi asiakastyytyväisyyttä. Palautteen kerääminen on prosessina usein tehokas määrämuotoinen menetelmä raportointeineen. Usein prosessi voi olla liiankin tehokas, jolloin hiljaista tietoa hukkuu. Määräajoin ja erityisesti ennen suuria muutoksia kannattaa kerätä asiakkaiden näkemyksiä ja analysoida ne erillisenä projektina ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella, riittävien resurssien, osaamisen ja uskottavuuden aikaansaamiseksi. Asiakashaastattelut ovat hyvää markkinointia ja sitouttavat asiakastakin muutokseen. Asiakkaiden näkemysten huolellisella analyysillä päästään reagoivasta vähintään ennakoivaa muutokseen.

 

Me Pepronilla haluamme löytää juuri sinun yrityksellesi sopivat asiakashallinnan yhteistyöratkaisut. Olemme erikoistuneet viimeisimpien pilvi- ja mobiiliteknologioiden hyödyntämiseen osana liiketoiminnan kehittämistä. Palvelemme asiakkaitamme konsultoimalla, toimittamalla pilvi- ja mobiilijärjestelmiä sekä ylläpitämällä toimitettuja järjestelmiä ja prosesseja, mm. asiakaspalvelun organisoimiseksi.


Haluamme olla luomassa menestystarinoita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Viimeisimmät pilvi- ja mobiilityökalut ovat kauttamme asiakkaidemme saatavilla, vahvistamassa yrityksen perustoimintoja. Konsulttimme auttavat digitaalisten sisältöjen, tuotehallinnan, kansainvälistymisen, liiketoimintaprosessien sekä asiakashallinnan saralla.


Asiakasyhteistyön parantaminen:
  • Poistamme esteitä asiakasrajapinnan, myynnin, palveluiden, tuotannon ja kehityksen väliltä.
  • Tarjoamme kokonaisratkaisun, joka helpottaa hallittavuutta ja mahdollistaa jäljitettävyyden kaikkeen kommunikointiin ja dokumentointiin.
  • Lisäämme asiakasyhteistyöprosessiin läpinäkyvyyttä ja helpotamme raportointia.
  • Mahdollistamme kaikkien tarkoituksenmukaisten kommunikointikanavien käytön.
Tarjoamme selkeitä tuloksia:
  • Tyytyväisempiä asiakkaita, jotka voivat kommunikoida ja antaa palautetta helposti tietäen kokoajan missä mennään.
  • Ammattimaisuuden asiakasyhteistyöprosessiin.
  • Tietoa suunnittelemattomaan asiakasyhteistyöhön kuluneesta ajasta, eri asiakkuuksien luomasta työmäärästä ja syistä vasteaikojen takana.
  • Parempaa riskien ja kriisien hallintaa kommunikoinnin ja dokumentoinnin jäljitettävyydellä.
  • Lisätehokkuutta minimoimalla päällekkäisyyksiä ja lisäämällä tiedon saatavuutta.


Alla oleva kuva kertoo tyytyväisen asiakkaan mm. suosittelevan palvelua muille sekä lisäämällä kauppaa saamansa hyvän palvelun perusteella:

Loyalty_shows.jpgKuva: Zendesk

Have more questions? Submit a request

Comments